Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2015

Thiền là gì?

Thiền là một nghệ thuật sống. vì vậy học Thiền là học về nghệ thuật sống!
Làm sao để mình có được những giây phút thoải mái cho cái thân của mình, có giây phút thoải mái cho cái Tâm của mình.